Comezamos co primeiro proxecto do curso:Xapón. A aproximación a este país e a súa cultura permitiranos coñecer as características da familia xaponesa, as relacións que se establecen entre os seus membros, os costumes e actividades que se desenvolven no seu seo, e os obxectos e espazos físicos que serven de escenariopara estas relacións, costumes e actividades.

 

Os nosos pequenos investigadores comezan a traballar