Cora, Xabi e Brais coas súas aportacións

O escudo da bandeira mexicana afunde as súas raíces na lenda da fundación da cidade de México-Tenochtitlán. Segundo esta, o deus Huitzilopochtli ordenoulles aos mexicas que fundasen unha cidade no lugar onde encontraran unha aguia pousada sobre un nopal devorando unha serpe.