Saúl, Izan e Paula móstrannos as súas aportacións.

México é un país moi extenso e a súa paisaxe é moi variada.

En cada paisaxe, viven moitos animais e plantas diferentes.