Os masai utilizan sandalias de caucho que fan eles mesmos cos pneumáticos vellos que encontran.