Xogando con cordas aprendimos a diferenciar tipos de líneas: aberta, pechada, recta e curva.