Seguimos traballando os sentimentos , neste caso coa dinámica:A arañeira.