E seguimos xogando…para no olvidarnos do aprendido.